Mã hóa Giải mã trực tuyến

Mã hóa và giải mã công cụ. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số url có chứa các ký tự lạ? Rất có thể nó là 'Url mã hóa'. Bạn có phải là lập trình viên và cần phải đại diện cho dữ liệu sử dụng một bộ ký tự hạn chế, có thể chuyển email (MIME)? Tại sao không Base64 mã hóa nó. Sử dụng mã hóa và giải mã công cụ trực tuyến miễn phí dưới đây để mã hóa và giải mã dữ liệu của bạn.

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see Bảo mật for details). You will only see this message once.

'